Onze werkwijze

In onze aanpak starten we met het gewenste toekomstbeeld van een organisatie. Het is belangrijk om de strategie en doelstellingen goed te doorleven.  De strategische prioriteiten worden door ons doorvertaald naar concrete veranderdoelen. Iedereen heeft op deze manier helder wat er gerealiseerd moet worden de komende jaren. Hierdoor worden mensen en doelen aan elkaar verbonden. Vervolgens kijken we wat er nodig is om deze veranderingen te realiseren samen met alle stakeholders. We helpen de teams in praktijk om zich te professionaliseren en de samenwerking te verbeteren. We maken bespreekbaar wat er speelt, zoals de lastige ingesleten patronen in de organisatiecultuur en weten dit te vertalen naar concrete acties in de dagelijkse praktijk.

Onze aanpak