Praktijkvoorbeelden

Klantgerichte organisatie

Voor een maatschappelijke bank hebben we de klantcontactorganisatie onder de loep genomen. De wens was om voor de klant echt het verschil te maken met persoonlijke klantcontact. In dit traject kwamen de volgende onderdelen aan bod:

 • Visie op klantcontact uitwerken en tastbaar maken voor de hele organisatie
 • Experimenten met klantteams in het klein. Op basis van deze experimenten feedback verzameld en de visie en aanpak aangescherpt
 • Aanpassing organisatiestructuur met bijbehorende adviesaanvraag
 • Training en coaching van medewerkers

Het traject zelf heeft voor een boost gezorgd voor medewerkers en managers. Dit zorgde zowel voor hoge medewerkertevredenheidscijfers als ook voor een hoge klanttevredenheid.

Professionaliseren van Franchise

Een keuze om het business model aan te passen aan de wensen en ambities van de organisatie op lange termijn. In dit project is er gekozen voor een franchise organisatie. Het opzetten en inrichten van de franchise organisatie waaronder:

 • Bedenken en uitwerken van organisatie inrichting
 • Inrichten van franchise samenwerkingsmodel (franchise raad/vereniging etc)
 • Contractuele afspraken
 • Inrichten van de processen, systemen en werkwijze

Met als resultaat een goedwerkende, professionele franchiseorganisatie die past binnen de concern structuur.

Agile transformatie

Agile en Lean zijn veel gebruikte termen om meer wendbaar te zijn als organisatie. Het is echter belangrijk dat het geen doel op zich wordt, maar een werkwijze om je gewenste ambities te bereiken en de samenwerking te bevorderen. Daarom bekijken wij een dergelijke transformatie altijd vanuit de strategie en met oog op de mens in de organisatie. Zonder gemotiveerde medewerkers immers ook geen resultaten. In dit traject kwamen aan bod:

 • Aanscherpen groei ambities
 • Ambities vertalen naar doelstellingen en KPI’s
 • Inrichten van agile teams met per team een duidelijke missie passend bij de strategie
 • Inrichten van processen ondersteunend aan de teams (business case/prioritering)
 • Agile portfoliomanagement op basis van de strategie

Met als resultaat dat teams gekoppeld zijn aan doelen en verantwoordelijk voelen voor onderdelen. Voor de medewerkers werd hiermee duidelijk welke bijdrage zij leveren aan strategie en geeft dit ook drive en plezier.

Vraagstukken

Aantal voorbeelden van veranderingen die we graag realiseren:

 • Strategie executie; denk hierbij aan het aanscherpen van ambities en strategie, doelstellingen scherp formuleren en vervolgens concreet maken voor de teams. Tijdens implementatie is het belangrijk om de realisatie ook meetbaar en visueel maken voor de gehele organisatie om zo echt de realisatie van de strategie te kunnen volgen. Uiteraard helpt dit ook om medewerkers enthousiast te maken!
 • Verbeteren van de klantgerichtheid; klantgerichter werken is een wens van veel organisaties. We starten altijd bij de klant en medewerker. Tevreden medewerker is tevreden klant is hierbij ons moto. We halen op pragmatische wijze inzichten op bij klant en medewerker. Met deze inzichten maken we een ontwerp dat we stapsgewijs testen en aanpassen in de praktijk. Focus op de klantrelatie en het continu verbeteren hiervan heeft zowel effect op de klant als op de medewerker.
 • Organisatie-inrichting: de organisatie is snel gegroeid en de structuur en werkwijze gaat wringen, er komt een nieuw onderdeel bij of de groei van de organisatie stagneert; hierbij nemen we zowel de harde kant (structuur, werkwijze) als de zachte kant (onderstroom, gedrag) onder de loep, omdat zonder aandacht voor beide kanten er weinig effect zal zijn.
 • Performance verbeteren; bij het verbeteren van de resultaten wordt snel gedacht aan een Agile transformatie. Voor ons is dit geen doel op zich, maar gaat het om creëren van een continue verbetercultuur waarbij diverse methodes behulpzaam kunnen zijn. Verbeteringen worden in kaart worden gebracht en in praktijk uitgetest en resultaten gedeeld. Succes vieren hoort hier uiteraard ook bij.

We zijn heel benieuwd welk vraagstuk jouw organisatie nu bezig houdt! Wil je vrijblijvend sparren over jouw vraagstuk en kennismaken met onze werkwijze? Neem dan contact op met ons voor een afspraak en je ontvangt een ‘Veranderaanpak op 1A4’ waarbij we je graag alvast op weg helpen met jouw uitdaging.